Čo sú to CAT nástroje a ako pracujú?
Žiadny komentár

Čo sú to CAT nástroje a ako pracujú?

CAT  je skratka Computer Aided Translation alebo Computer Assisted Translation, čo v preklade znamená počítačom podporovaný preklad. Ide o softvérové nástroje, ktoré umožňujú počítačovú podporu procesu prekladania. ...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!