Korektúry

Štandardnou kontrolou prejde každý preklad pred odovzdaním do vašich rúk. Sú však prípady, kde službu osobitnej korektúry vrelo odporúčame.

Potrebujete svoj preklad publikovať? Budú Vaše texty na očiach? Potrebujete, aby bol váš písaný jazyk stopercentný, uspôsobený zvyklostiam a prirodzenosti danej reči, bezchybný, čo sa týka štylistickej, významovej i gramatickej stránky?

Staňte sa s nami majstrami písaného slova.

→   Jazyková korektúra rodeným hovorcom
→   Kontrola správnosti prekladu zdrojového textu
→   Štylistická korektúra
→   Odborná korektúra
→   Formálna korektúra
→   Predtlačová korektúra

Spolupracujte s nami.Kontakt

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!