Preklady

Dbáme na kvalitu našich prekladov. Pokryjeme širokú škálu odborných oblastí. Každý preklad si vyžaduje individuálny prístup.

Medicína, farmaceutika, právo, technika, marketing či ekonómia. Neváhajte nám povedať o svojej predstave.

Odborný preklad si vyžaduje vhodného prekladateľa. Nechajte voľbu na nás. Tlačí vás termín či rozpočet? Moderné technické prekladateľské softvéry zaručia kratší čas čakania a nižšiu cenu.

Proces prekladania:

odborné a úradné preklady a tlmočenie

Dopyt

odborné a úradné preklady a tlmočenie

Analýza

odborné a úradné preklady a tlmočenie

Cenová ponuka

odborné a úradné preklady a tlmočenie

Odsúhlasenie

odborné a úradné preklady a tlmočenie

Práca na preklade

odborné a úradné preklady a tlmočenie

Finálna úprava

odborné a úradné preklady a tlmočenie

Odovzdanie

Spolupracujte s nami.Kontakt

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!