úradný a neúradný preklad
Certifikované preklady, preklady oficiálnych dokumentov, preklady certifikátov.

Často sa stretávame s nesprávnym používaním a zamieňaním pojmov pri téme úradný a neúradný preklad. Prekladateľská agentúra ako odborník garantujúci profesionálne poskytovanie služieb ponúka len dva druhy prekladov. Pod pojmom obyčajný neúradný preklad chápeme preklad odborný, preklad pripravený profesionálnym prekladateľom, ktorý rozumie danej problematike. Každá agentúra pristupuje k výberu vhodného prekladateľa na základe posúdenia textov, o ktoré ide. Druhým je preklad úradný. Úradný preklad je odborný preklad používaný prevažne na oficiálne účely v úradnom styku. Úradný preklad môže pripraviť len prekladateľ, ktorý úspešne absolvoval odbornú skúšku na ministerstve spravodlivosti, čím mu bolo udelené povolenie používať pečiatku úradného prekladateľa a svoje preklady oficiálne prezentovať s prvkami charakterizujúcimi Slovenskú republiku.

Úradný a neúradný preklad, ktorý typ prekladu potrebujem?
certifikovaný a obyčajný preklad úradné a neúradné preklady

Príklady oficiálnych dokumentov:

rodné listy,
sobášne listy,
osvedčenie o rozvode,
úmrtné listy,
diplomy a osvedčenia o vzdelaní,
právne a súdne prepisy,
vodičské preukazy,
občianske preukazy,
pasy,
výpisy z registra trestov,
výpisy z obchodného registra atď.

Nechajte si poradiť

Rozhodnúť sa správne pre typ prekladu znamená nielen ušetrený čas strávený behaním z úradu na úrad, ale i úsporu financií. Úradné preklady sú drahšie a ich cenotvorba sa odvíja od zaokrúhleného počtu normostrán smerom nahor. V prípade, že si stále nie ste istí, oslovte príslušný úrad a preverte si, aký preklad vyžadujú. Zabezpečte, aby ste na preklad zadali sfinalizovaný dokument zabezpečený všetkými osvedčeniami. Potrebujete preložiť dokumenty určené na predloženie v zahraničí? Aby boli doklady vydané na Slovensku právoplatné a použiteľné i v zahraničí, potrebujete ich apostiláciu či superlegalizáciu. Aké osvedčenia sú potrebné vo vašom prípade? Zistite to jednoducho opýtaním sa v príslušnej inštitúcii, ktorá dokumenty vydala.

Úradný a neúradný preklad, rozdiel nie je v odbornosti, ale v účele, na aký daný preklad potrebujete.

Po absolvovaní celej byrokracie sa neváhajte obrátiť na prekladateľskú agentúru. Zvyšok urobia odborníci na preklad. Ak si predsa len neviete poradiť, potrebujete konzultáciu a radu, obráťte sa na nás.

Chcete vedieť viac?